Hatékony karrierút kialakítása

Lépések a hatékony karrierút kialakításához

HR tanácsadóként sokszor nem csak a pozíciók betöltésével bíznak meg minket, hanem a különböző HR feladatokban kérnek segítséget. A céges karrierút és a tehetségmenedzsent fontosságát pedig a tapasztalataink szerint a legtöbb cég nem kezeli kellő prioritásban.

Készítettünk egy fémérést a témában a karriertrend.hu magazinnal közösen, amire több száz válasz érkezett és az eredmény lehangoló volt.

Nálatok van világosan látható karrierút a munkahelyen? 

– Teljesen tiszta – 11%
Pontosan látom a fejlődési lehetőségeket és a szükséges lépéseket a munkahelyemen.

Elég ködös – 15%
Csak halványan látom, hogy hova fejlődhetek a jelenlegi cégnél a karrieremben, de nincs kimondva vagy leírva.

Full sötétség – 74%
Nincs semmilyen karrierút és lehetőség a cégnél, maximum kihalásos alapon léphetek feljebb.

Miként alkothatunk értelmes és vonzó karrierutakat cégen belül?

A mai munkaerőpiacon kiemelt fontossággal bír a cégen belüli karrierépítés lehetősége. Toborzási oldalról is kulcsfontosságú a karrierút. Ha a megszólított jelöltnek már az első beszélgetéseknél fel tudjuk vázolni, hogy milyen lehetőségei vannak a cégnél, az motiválóan hat. Az a cég, ahol ez láttatva van, az előnybe kerülhet már ebben a szakaszban, hiszen több jó jelöltet vonzhat be, mint a versenytársak. Lássuk, milyen lépéseket kell tenni a megvalósításához… Azok a cégek, akik törődnek a karriermenedzsmenttel, a nehezebb pozíciók akár 15%-át meg tudják oldani cégen belülről, valamint a munkatársak cégnél eltöltött idejét akár a duplájára is emelhetik!

  1. Értékeld a munkaköröket és azok jelentőségét

A karrierutak kialakításának első és alapvető lépése a munkakörök értékelése. Ez magában foglalja a munkakörökben végzett feladatok, a szükséges készségek és képességek, valamint a munkakörökkel kapcsolatos elvárások és felelősségek pontos meghatározását. Egy ilyen elemzés segít abban, hogy tisztább képet kapjunk arról, hogy mely munkakörök milyen módon járulnak hozzá a cég céljainak eléréséhez.

Minden munkakörértékelésnek több tényezőt kell figyelembe vennie:

Munkakör-specifikus készségek és képességek:
A munkakörértékelés megköveteli a szükséges készségek és képességek részletes meghatározását minden egyes munkakör számára. Ez a megközelítés lehetővé teszi a szervezet számára, hogy meghatározza, milyen készségeket kell fejleszteniük az alkalmazottaiknak, hogy előrelépjenek a cégen belül.

Munkakörök közötti kapcsolatok:
Az is fontos, hogy megértsük a munkakörök közötti kapcsolatokat. Egyes munkakörök előfeltételei lehetnek másoknak, vagy együtt kell működniük más munkakörökkel a cég céljainak elérése érdekében.

Munkakörök jelentősége a cég számára:
Egyes munkakörök létfontosságúak a cég működése szempontjából, míg mások kevésbé kritikusak. Az értékelés során fel kell mérni, milyen mértékben járul hozzá minden munkakör a vállalat működéséhez és sikeréhez.

Az eredmény részletes képet ad a munkakörökről és arról, hogyan illeszkednek a cég nagy egészébe. Ez az információ létfontosságú a karrierutak kialakításában.

  1. Alakíts ki kompetenciamodelleket

A kompetenciamodellek kulcsfontosságúak minden szervezet számára, amelyik arra törekszik, hogy objektív, mérhető és átlátható karrierutakat hozzon létre. Ezek a modellek azokat a készségeket, képességeket és tudást határozzák meg, amelyekre egy adott munkakörben szükség van.

 A kompetenciamodellek kidolgozásához három fő területet kell figyelembe venni:

Szakmai készségek és képességek:
Ezen a szinten meg kell határozni, milyen specifikus technikai és szakmai ismeretekre van szükség a munkakör sikeres betöltéséhez. Például egy programozó esetében ez magában foglalhatja a szükséges programozási nyelveket és a szoftverfejlesztési eljárásokat

Általános készségek és képességek:
Ezen kívül általános készségeket és képességeket is meg kell határozni, amelyek minden munkakörben szükségesek lehetnek. Ilyenek lehetnek például a problémamegoldó képesség, a csapatmunka, az időgazdálkodás vagy a kommunikációs képességek.

Személyes tulajdonságok és értékek:
Végül, de nem utolsósorban, fontos figyelembe venni a személyes tulajdonságokat és értékeket is, amelyek összhangban állnak a vállalat kultúrájával és értékeivel. Ez magában foglalhatja az etikai normák betartását, a rugalmasságot, a nyitottságot az újításokra vagy a folyamatos tanulási hajlandóságot.

A kompetencia-modellek kialakítása során az a cél, hogy minden munkakörre készüljön egy lista, amely az adott munkakörben elvárt kompetenciákat tartalmazza. A kompetencia-modellek szisztematikus felépítése értékes alapanyagot szolgáltat a HR-esek számára a toborzási, kiválasztási, tréning és fejlesztési, valamint a teljesítményértékelési folyamatokhoz.

  1. A munkavállalók fejlődése

A karrierutak kialakításának lényegi része a munkavállalók folyamatos fejlődésének elősegítése. A munkavállalók előrehaladásának és fejlődésének támogatása nemcsak a munkavállalóknak, hanem az egész szervezetnek is előnyös, mivel segít fenntartani a versenyképességet, javítja a munkahelyi elégedettséget, és csökkenti a fluktuációt.

Nézzük meg a fő lépéseket, amelyeket a munkavállalók fejlődésének támogatásáért tehetünk:

Személyes fejlesztési tervek kialakítása:
Minden munkavállaló számára személyre szabott fejlesztési tervet kell kidolgozni, amely meghatározza a karrierjében való előrelépéshez szükséges képességek és ismeretek megszerzésének céljait. Ez a terv a munkavállaló jelenlegi szintjét, a kívánt szintet és a kettő közötti rés megszüntetésének módszerét tartalmazza.

Képzési és oktatási programok biztosítása:
A munkavállalóknak lehetőséget kell biztosítani a szükséges készségek és tudás elsajátítására. Ennek érdekében keress olyan képzési és oktatási programokat, amelyek célja a kompetenciahiányok megszüntetése. A képzések lehetnek belsőek vagy külsőek, online vagy személyes formában, és tartalmazhatnak mesterkurzusokat, workshopokat, webináriumokat, tanfolyamokat és konferenciákat is.

Mentorálási és coaching programok:
A mentorprogram kialakítása nem csak az újonnan belépő kollégák számára előnyös és szinte kötelező.

„Nem egy sztorink van arról, hogy a cég elcsábította a munkahelyéről a munkavállalót úgy, hogy tudta, hogy azon a területen még fejlődésre, oktatásra szorul, de a munkaerőhiány és a személy kompetenciái miatt megtették. Ezt követően csak az első héten kapott valami mentorálásnak tekinthető foglalkozást és aztán ez megszűnt. Hiába jelezte, hogy ez nem az, amit megbeszéltek, úgy kellett az elfoglalt kollégáknál kuncsorognia a segítségért,a vezető pedig nem igazán foglalkozott a kérdéssel. Természetesen ezekben az esetekben kivétel nélkül mindenki álláskeresésbe fogott újra”

A mentorálás és a coaching hatékony módszerek a munkavállalók fejlődésének támogatására. A mentorok és coachok segíthetnek a munkavállalóknak abban, hogy jobban megértsék a szakmai célokat, a szükséges készségeket és az előrehaladáshoz szükséges lépéseket.

Folyamatos visszajelzés és értékelés:
A folyamatos visszajelzés és értékelés lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy tisztában legyenek a teljesítményükkel, és megértsék, hol vannak a fejlődési lehetőségek. Az értékelésnek összhangban kell lennie a személyes fejlesztési tervekkel, és segítenie kell a munkavállalóknak abban, hogy nyomon követhessék a fejlődésüket.

  1. Előrelépési utak

Az előrejelzés az egyik legfontosabb eszköz a karrierutak hatékony kialakításában. A technológia és az adatok hatékony felhasználásával képesek vagyunk jobban megérteni a jövőbeli munkaerőpiaci trendeket, és így megfelelően alakítani a karrierutakat.

A következő lépések vezethetnek minket a jövőbe tekintő karrierutak kialakítása felé:

Folyamatos monitorozás és finomítás:
A jövőbe tekintő karrierút kialakítása nem egyetlen alkalommal történő feladat. A változó munkaerőpiaci környezetben folyamatosan monitorozni és finomítani kell a karrierutakat. Az előrejelzések, az adatok és az AI használata lehetővé teszi a folyamatosan frissített és releváns karrierutak kialakítását.

Adatvezérelt döntéshozatal:
A jövőbe tekintő karrierutak kialakításának kulcsa az adatvezérelt döntéshozatal. Az adatok segítségével a HR szakemberek képesek megérteni a munkaerő dinamikáját, az egyéni fejlődési igényeket és a piaci trendeket. Az adatok lehetővé teszik, hogy megalapozott döntéseket hozzanak a karrierutak kialakításáról, a szükséges képzésekről és a jövőbeli fejlesztésekről.

AI-alapú előrejelzések:
Vannak AI alapú szoftverek, amelyek előrejelzik a munkaerőpiaci trendeket és segítenek az életpályák megtervezésében. Ezek a rendszerek figyelembe veszik a munkaerőpiaci trendeket, a munkavállalók készségeit, a szükséges kompetenciákat és az iparági trendeket. Az AI alapú eszközök képesek feldolgozni nagy mennyiségű adatot és megérteni a bonyolult mintázatokat, amelyekre az emberi szem nem lenne képes.

Tehát nagyon lényeges, hogy a karrierutak kialakítása nem statikus folyamat. Az előrejelzések alapján történő karrierutak kialakítása lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy proaktívak legyenek, és előre gondolkodjanak, alkalmazkodva a változó munkaerőpiaci trendekhez és elősegítve a munkavállalók karrierjének fejlődését.

  1. Egyéni célok és érdeklődések

Az egyéni célkitűzések és érdeklődési körök figyelembevétele kulcsfontosságú eleme a hatékony és motiváló karrierút kialakításának. Azért is, mert a szervezeti célok és az alkalmazottak aspirációi közötti összhang elősegíti a jobb munkavállalói elkötelezettséget, a magasabb termelékenységet és a munkavállalói elégedettséget.

Íme néhány módszer, amely segít e célok megvalósításában:

Egyéni fejlődési terv (IDP) kialakítása:
Az IDP-k lehetőséget nyújtanak a munkavállalók számára, hogy meghatározzák saját karrier céljaikat, fejlesztési területeiket és a kívánt készségeket. Az IDP-k kialakításához személyes konzultációkat és rendszeres visszajelzéseket kell biztosítani, ami segít a munkavállalónak megérteni, hogyan tudja elérni céljait a szervezeten belül.

Készség- és érdeklődési felmérés:
A munkavállalók készségeinek és érdeklődésének megismerése lehetővé teszi a HR szakemberek számára, hogy olyan karrierutakat tervezzenek, amelyek összhangban vannak az alkalmazottak egyéni ambícióival. Ezek az információk segíthetnek az egyéni fejlődési terv kialakításában és a továbbképzési programok megtervezésében.

Rendszeres visszajelzés és kommunikáció:
Az egyéni célok és érdeklődés figyelembevételének fontos része a rendszeres visszajelzés és kommunikáció. Ez nem csak arra szolgál, hogy megismerjük a munkavállalók érzéseit és gondolatait, hanem arra is, hogy folyamatosan támogassuk és irányítsuk őket a karrierútjukon.

Ezek a lépések segítenek a karrierutak hatékony kialakításában. Ne feledd, hogy a karrierutak nem csak arról szólnak, hogy milyen pozíciót tölthet be egy személy a vállalaton belül.

A karrierutaknak a fentiek alapján tükrözniük kell a munkavállalók egyéni céljait és érdeklődését, nem csak a szervezet általános célcsoportjait és szükségleteit. A munkavállalók olyan szervezetekben szeretnek dolgozni, ahol úgy érzik, hogy a munkájuk összhangban van a személyes értékeikkel és céljaikkal. Ha a munkavállalók karrierútjaikat összhangban látják az egyéni aspirációikkal, nagyobb a valószínűsége, hogy hosszabb távon is elkötelezettek maradnak a szervezet iránt.

Szerző:
Tarnai Attila
Marketing vezető